Inschrijven

Om in te schrijven kun je hier vanaf  27 februari het inschrijfformulier downloaden. Vul het formulier volledig in en verstuur het via de e-mail naar kamp@kvs-ossendrecht.nl 

Inschrijfformulier (te downloaden vanaf 27 februari 2023) 

De betaling dient overgemaakt te worden op ons bankrekeningnummer NL04RABO 014.05.05.938 t.n.v. Stichting KinderVakantieSpel Ossendrecht. Vergeet daarbij niet te vermelde: ‘Reis’ + voor,- + achternaam van het deelnemende kind of kinderen.
De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen! 

Inschrijven en betalen kan van maandag 27 februari 2023 t/m zondag 19 maart 2023.