Inschrijven kamp

Om in te schrijven kun je hier vanaf 1 maart het inschrijfformulier downloaden. Vul het formulier volledig in en verstuur het via de e-mail naar kamp@kvs-ossendrecht.nl

De betaling dient overgemaakt te worden op ons bankrekeningnummer NL04RABO 014.05.05.938 t.n.v. Stichting KinderVakantieSpel Ossendrecht. Vergeet daarbij niet te vermelden: ‘Piraten’ + voor,- + achternaam van het deelnemende kind of kinderen.
De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen!

Inschrijven en betalen kan van 1 maart tot en met 24 maart 2024. 

 

Prijs kamp 2024

De kosten van het kamp zijn € 125-. Dit is voor de overnachtingen, activiteiten, eten en drinken.

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen hanteren wij een maximaal aantal inschrijvingen.