Om in te schrijven kun je hier het inschrijfformulier downloaden. Vul het formulier volledig in en verstuur het via de e-mail naar zomer@kvs-ossendrecht.nl.

Inschrijfformulier

De betaling dient per kind overgemaakt te worden op ons bankrekeningnummer NL04RABO 014.05.05.938 t.n.v. Stichting KinderVakantieSpel Ossendrecht. Vergeet daarbij niet te vermelde: ‘Ruimte’ + naam van het deelnemende kind of kinderen.
De inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen!

Let op! 
Voor de kinderen die mee gaan naar Bobbejaanland op vrijdag, moet een extra formulier ingevuld worden. Hierin geeft u toestemming dat wij met uw kind naar het buitenland mogen reizen. Dit vereenvoudigt een eventuele grenscontrole. Hieronder kunt u het formulier downloaden. Dit formulier graag ingevuld meesturen met het inschrijfformulier. Daarnaast ontvangen wij graag een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de toestemming gevende persoon/personen. Let op! Het BSN moet onherkenbaar gemaakt worden en de foto moet zijn doorgehaald, dit in verband met uw privacy.

Toestemmingsformulier